TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Quang Sơn Corp hướng đến mục tiêu trở thành tập đoàn thương mại uy tín trong lĩnh vực bất động sản, giúp tối ưu giá trị các sản phẩm bất động sản.

Trong 5 năm tới, Quang Sơn Corp phát triển thêm 5 chi nhánh & Sàn kinh doanh tại TP.HCM và các tỉnh lân cận đồng thời phát triển các dự án tại huyện Bình Chánh như dự án tại các khu vực trung tâm Thị trấn Tân Túc, Lê Minh Xuân,…

Mang tương lai đến gần bạn

Uy tín – An toàn – Hiệu quả Trách nhiệm

Quang Sơn Corp hoạt động dựa trên giá trị cốt lõi là uy tín thương hiệu, hiệu quả kinh doanh, trách nhiệm và sự an toàn cho khách hàng thể hiện qua thông tin và hồ sơ pháp lý luôn được đảm bảo đầy đủ và đúng tiến độ.

Tầm nhìn

Quang Sơn Corp hướng đến mục tiêu trở thành tập đoàn thương mại uy tín trong lĩnh vực bất động sản, giúp tối ưu giá trị các sản phẩm bất động sản.

Trong 5 năm tới, Quang Sơn Corp phát triển thêm 5 chi nhánh & Sàn kinh doanh tại TP.HCM và các tỉnh lân cận đồng thời phát triển các dự án tại huyện Bình Chánh như dự án tại các khu vực trung tâm Thị trấn Tân Túc, Lê Minh Xuân,…

Sứ mệnh

Mang tương lai đến gần bạn

Giá trị cốt lõi

Uy tín – An toàn – Hiệu quả Trách nhiệm

Quang Sơn Corp hoạt động dựa trên giá trị cốt lõi là uy tín thương hiệu, hiệu quả kinh doanh, trách nhiệm và sự an toàn cho khách hàng thể hiện qua thông tin và hồ sơ pháp lý luôn được đảm bảo đầy đủ và đúng tiến độ.

Send this to a friend