Những hoạt động nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp bất động sản

Kể từ khi thành lập, Quang Sơn Corp đã luôn tạo ra các hoạt động nhằm gắn kết các thành viên, gia tăng hiểu biết giữa những người làm quản lý với nhân viên các phòng, ban…

Văn hóa doanh nghiệp từ lâu đã được chú trọng xây dựng và phát triển. Nếu kết quả kinh doanh phản ánh sự phát triển & tăng trưởng của doanh nghiệp thì văn hóa doanh nghiệp chính là dấu ấn doanh nghiệp tạo ra cho các khách hàng và với chính nhân viên.

Các thành viên Quang Sơn Corp chúc mừng sinh nhật Tổng Giám đốc.

Và nhiều hoạt động khác:

Để lại một bình luận

Send this to a friend